Kontakt

Planinarsko društvo
SUSEDGRAD


Podsusedski trg 14b
10090 Zagreb
Web: www.pdsusedgrad.hr
E-mail: pd.susedgrad@hps.hr

 

Sastanci društva održavaju se četvrtkom od 20,00h
u kongresnoj sobi dvorane Sutinska vrela u Podsusedu,
Dvoriček 2 10090 Susedgrad

Info mob.
091 3490 900
Lidija Milić, tajnica društva

 

Naša lokacija: